Verbouwing Ring Zuid › Campus Groningen

Verbouwing Ring Zuid

2015-2023

Verbouwing Ring Zuid

Verbouwing Ring Zuid

De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk tot Euvelgunne. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Van 2015 tot 2023 gaat de zuidelijke ringweg op de schop.

Plan

Het plan Aanpak Ring Zuid zorgt voor een bereikbare stad en regio in de toekomst, voor een leefbare omgeving en voor meer verkeersveiligheid. Het plan is erg omvangrijk. Het bestaat uit verschillende ingrepen, zoals nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Ook worden er aanpassingen gedaan in de omliggende wijken.

Fasering

Begin 2018 start de ombouw van de zuidelijke ringweg. Volgens de planning is de zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar. Het totale traject is ongeveer 12 kilometer. Combinatie Herepoort onderscheidt hierin vier deelgebieden: West, Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2018 en 2019. Dan zijn er in alle deelgebieden werkzaamheden gaande. De werkzaamheden worden goed op elkaar afgestemd, zodat het verkeer niet vastloopt.

Kijk voor meer informatie op www.aanpakringzuid.nl

Update juni 2018: het project loopt door omstandigheden twee jaar uit, tot 2023.

Kaart fases zuidelijke ringweg
Kaart fases zuidelijke ringweg
Fasering werkzaamheden zuidelijke ringweg
Fasering werkzaamheden zuidelijke ringweg