Verbouwing Ring Zuid › Campus Groningen

Verbouwing Ring Zuid

2015-2024

Verbouwing Ring Zuid

Verbouwing Ring Zuid

De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk tot Euvelgunne. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Van 2015 tot 2023 gaat de zuidelijke ringweg op de schop.

Plan

Het plan Aanpak Ring Zuid zorgt voor een bereikbare stad en regio in de toekomst, voor een leefbare omgeving en voor meer verkeersveiligheid. Het plan is erg omvangrijk. Het bestaat uit verschillende ingrepen, zoals nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Ook worden er aanpassingen gedaan in de omliggende wijken.

Fasering

Begin 2018 start de ombouw van de zuidelijke ringweg. Volgens de planning is de zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar. Het totale traject is ongeveer 12 kilometer. Combinatie Herepoort onderscheidt hierin vier deelgebieden: West, Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2018 en 2019. Dan zijn er in alle deelgebieden werkzaamheden gaande. De werkzaamheden worden goed op elkaar afgestemd, zodat het verkeer niet vastloopt.

Kijk voor meer informatie op www.aanpakringzuid.nl

Update juni 2018: het project loopt door omstandigheden twee jaar uit, tot 2023.

Kaart fases zuidelijke ringweg
Kaart fases zuidelijke ringweg

Update maart 2019

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben op 28 maart tijdens een persconferentie laten weten met vertrouwen volop verder te gaan met de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. Er ligt nu een concrete planning voor 2019 met een doorkijk tot 2024.

De komende jaren hebben we af en toe te maken met grote werkzaamheden die gevolgen hebben voor het verkeer. De tijdelijke wegen die al een tijdje in gebruik zijn, bieden het verkeer de komende jaren tijdens de bouw een stabiele verkeerssituatie. De werkzaamheden, waar grote stremmingen voor nodig zijn, zijn zoveel mogelijk gepland in verkeersluwe periodes, bijvoorbeeld tijdens de zomervakanties.

Zomer 2019

Komende zomer wordt de Helperzoomtunnel ingeschoven en wordt er naar gestreefd om te starten met de aanleg van de verdiepte ligging. Hiervoor is in de zomer van 2019 een stremming van een aantal weken nodig op de zuidelijke ringweg.

Plan van Aanpak

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben in september 2018 samen een commissie ingesteld met als doel te komen tot een verantwoorde voortgang van het project. De Commissie Hertogh presenteerde vandaag het Plan van Aanpak 'Waar een wil is, komt een weg'. Met het Plan van Aanpak kunnen beide organisaties stappen zetten naar een succesvolle samenwerking en realisatie van het project.

Meer informatie vind je op de website van Aanpak Ring Zuid.