UMC Groningen Protonen Therapie Centrum › Campus Groningen

UMC Groningen Protonen Therapie Centrum

Gereed

UMC Groningen Protonen Therapie Centrum

UMC Groningen Protonen Therapie Centrum

Het UMCG is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken ook protonentherapie gaat aanbieden. Bij enkele patiënten, waarbij het risico op bijwerkingen ondanks de moderne bestralingstechnieken met fotonen nog verhoogd is, kan door het gebruik van protonen de hoeveelheid straling op gezonde organen worden verlaagd. Om te beoordelen of een patiënt voordelen van bestraling met protonen kan verwachten worden er twee bestralingsplannen gemaakt: één met protonen en één met fotonen.

Wat is protonentherapie?

Bij elke vorm van bestraling is het uitgangspunt dat de tumor zo goed mogelijk wordt bestraald en het omliggende gezonde weefsel zo veel mogelijk wordt gespaard. Bij een aantal tumoren is het lastig om een goede balans te vinden in vernietiging van de tumor en ontzien van gezond weefsel. Protonentherapie (bestraling met protonen) kan bij deze tumoren uitkomst bieden.

Bestraling met protonen is een vorm van radiotherapie. In tegenstelling tot de bestraling met fotonen wordt hier gebruik gemaakt van deeltjes. Deze deeltjes (de protonen) zijn bouwstenen van atoomkernen en zo klein dat ze niet zichtbaar zijn.

Protonentherapie waar?

Op dit moment is protontherapie niet beschikbaar in Nederland. De afdeling Radiotherapie van het UMCG verwijst patiënten die voor deze therapie in aanmerking komen door naar centra in Europa.

De verwachting is dat patiënten die voor protonentherapie in aanmerking komen vanaf begin 2018 in het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie van het UMCG, met protonen behandeld gaan worden.