Tijdelijke warmtecentrale WarmteStad › Campus Groningen

Tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

Gereed

Tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

Tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

WarmteStad bouwt in 2018 een tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus. Deze is nodig omdat de geothermieplannen in Groningen-Noordwest niet doorgaan. Op dit moment is de zoektocht naar een nieuw duurzaam alternatief in volle gang. Totdat deze in werking gaat treden, maakt WarmteStad gebruik van deze tijdelijke warmtecentrale.

De Hanzehogeschool en het Avebe Innovatiecentrum zullen als eersten het warmtenet in gebruik nemen dat in 2017 is aangelegd. Het net wordt aangesloten op de tijdelijke warmtecentrale. Deze komt op de plek waar onze geothermiebron zou komen ( hoek Koegangen/Zernikelaan). Dit is een loods met daarin twee warmtekrachtkoppelingen, twee gasgestookte verwarmingsketels en een buffertank. Daarnaast schaffen we twee verplaatsbare verwarmingsketels aan die WarmteStad op andere locaties kan neerzetten.

Warmtekrachtkoppeling

In de centrale is een warmtekrachtkoppeling (WKK) aanwezig. Dit is een soort mini-elektriciteitscentrale. De generatoren in deze WKK wekken stroom op die WarmteStad nodig heeft om de centrale te laten draaien. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt direct benut voor het warmtenet. Dit noemen we restwarmte. Dit betekent een reductie van CO2-uitstoot. WarmteStad onderzoekt de komende periode of ze de tijdelijke warmtecentrale nog verder kunnen ‘vergroenen’, bijvoorbeeld door gebruik te maken van groen gas. De twee aanwezige gasketels springen bij als er een piek komt in warmtevraag van hun klanten.

Impressie tijdelijk warmtestation van WarmteStad
Impressie tijdelijk warmtestation van WarmteStad

Duurzaam alternatief voor geothermie

Het onderzoek naar een duurzaam alternatief voor geothermie is in volle gang. Voor de zomer van 2018 maken de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen als aandeelhouders een principe-keuze voor een bron die het warmtenet moet gaan voeden. Dit net gaat in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en kennisinstellingen op Zernike Campus en in de woonwijken Paddepoel en Selwerd van warmte voorzien.