Uitbreiding Start-up City › Campus Groningen

Uitbreiding Start-up City

Gereed

Uitbreiding Start-up City

Uitbreiding Start-up City

Op Zernike Campus is aanvang 2017 bij De Kadijk een nieuwe ondernemersfaciliteit gebouwd, genaamd Start-up City. In deze innovatieve hotspot, gebouwd met o.a. hergebruikte zeecontainers, hebben diverse ondernemers en ondernemersinitiatieven van de kennisinstellingen een mooie, zichtbare plek op Zernike Campus. Eind 2017/begin 2018 wordt er een uitbreiding gebouwd van Start-up City.

Start-up City is een ondernemersfaciliteit waar start-ups een plek hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, waar kennisinstellingen samenwerken met ondernemers om een excellent ondernemersklimaat te creëren en waar bedrijven uit de regio of elders vandaan kunnen onderzoeken, of vestiging op Campus Groningen een goede stap is. Kortom, een plek waar ondernemerschap, onderwijs en onderzoek samenkomen.

Bouw

De uitbreiding van Start-up City wordt in twee delen gebouwd. Deel A wordt tussen medio november 2017 en januari 2018 gebouwd. Deel B wordt gebouwd vanaf maart t/m juni 2018.

Huurders

In dit onderdeel van Start-up City zal onder andere de Northern Knowlegde organisatie en het University of Groningen Centre of Entrepreneurship (UGCE). De Northern Knowledge organisatie, ontstaan vanuit de valorisatiekant van de kennisinstellingen op de Campus, zorgt voor de profilering van de valorisatie- en ondernemerschapsactiviteiten en zorgt voor de coördinatie en monitoring van deze activiteiten. Het UGCE richt zich op drie gelijkwaardige hoofdtaken: geëngageerd onderwijs, excellent onderzoek en actieve business development ondersteuning. De leiding van het UGCE is in handen van prof. dr. Aard Groen.

Ook de omroeporganisatie OOG TV zal als huurder zijn intrek nemen. OOG zit sinds halverwege de jaren negentig in “De Studio” aan de Akkerstraat. De lokale omroep was al enige tijd op zoek naar een nieuw onderkomen om de (huur) lasten te verlagen, een praktischere invulling van het onderkomen en samenwerking met andere partijen. Lees hier meer over de voorgenomen verhuizing van OOG TV.

Multifunctionele hal en horeca

Naast kantoren en ruimtes voor de huurders, zal er ook een multifunctionele hal wordt gerealiseerd ten behoeve van het onderwijsprogramma.  Deze hal zal worden voorzien break-out ruimten voor studenten om opdrachten uit te werken.

Ontmoeting en interactie tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek is van vitaal belang, dus een horecagelegenheid mag niet ontbreken in deze voorziening. De nadere uitwerking van deze horecafaciliteit wordt momenteel ontwikkeld.

Campus Groningen - in non-stop development - Start-up city

Campus Groningen - in non-stop development - Start-up city