Start-up City › Campus Groningen

Start-up City

Gereed

Start-up City

Start-up City

Op Zernike Campus wordt in 2017 bij De Kadijk een nieuwe ondernemersfaciliteit gebouwd, genaamd Start-up City. In deze innovatieve hotspot, gebouwd met o.a. hergebruikte zeecontainers, krijgen diverse ondernemers en ondernemersinitiatieven van de kennisinstellingen een mooie, zichtbare plek op Zernike Campus.

Ondernemersincubator

Een van de eerste ‘bewoners’ is sinds 15 mei een ondernemersincubator (voorheen Cube050). In de ondernemersincubator zijn kantoorruimtes en flexplekken verhuurt aan studentstarters en alumni van de Hanzehogeschool en de RUG. Het adres is Kadijk 2.

Campus Groningen - in non-stop development - Start-up city

Campus Groningen - in non-stop development - Start-up city

Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool

Het centrum is vernoemd naar het recent overleden lid van het College van Bestuur, Marian van Os. Het Centrum voor Ondernemerschap heeft tot doel met haar praktijkgerichte onderzoek nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Het centrum zoekt aansluiting bij de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) waarin een aantal thema's wordt benoemd: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtig MKB. Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de Hanzehogeschool: Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap.

Uitbreiding Start-up City

Met de vestiging van ondernemersincubator én ook het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen is het begin van Startup City op de Campus Groningen een feit. Hier ontstaat een nieuwe broedplaats voor startups en ondernemers. Dé ontmoetingsplek waar zij met elkaar en met studenten en onderzoekers kunnen samenwerken. Startup City heeft zich na de komst van de eerste bewoners verder uitgebreid met de komst van OOGtv, het University of Groningen Centre of Entrepreneurship, Northern Knowledge en VentureLab North.