Noordentree Healthy Ageing Campus

Noordentree HAC

2018-2024

Noordentree HAC

Noordentree HAC

De RUG en het UMCG verbouwen de Noordentree van de Healthy Ageing Campus bij het UMCG tot een levendig, duurzaam en gastvrij stadsplein voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning.

Rondom (0) een dynamisch stadsplein gaat de RUG bouwen aan (1) een groot onderwijscentrum voor met name Farmacie en Medische Wetenschappen, (2) een locatie voor het University College Groningen en (3) het cultureel studentencentrum Usva. Daarnaast is er voldoende ruimte voor (4 & 5) toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG.

Openbare ruimte

Naast de nieuwbouw krijgt het terrein van zo’n 27.000 m2 een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte met een open verbinding naar de binnenstad. Centraal in het ontwikkelplan staat de realisatie van een dynamisch en autovrij stadsplein met daaromheen de gebouwen. Op de begane grond (de plint) van deze gebouwen is ruimte voor horeca en retail. Dit is allemaal vastgelegd in een Ruimtelijk Masterplan. Een hoogwaardig OV-knooppunt wordt tussen nu en eind 2020 gefaseerd aangelegd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid. Daarnaast zijn ondergrondse of inpandige fietsparkeerplaatsen in de plannen opgenomen.

Onderwijsruimte

In de geplande nieuwe en moderne onderwijsruimtes op de campus zullen met name studenten farmacie en geneeskunde hun colleges volgen. Dit onderwijsgebouw van zo’n 9.000 m2 verrijst naast het ERIBA-gebouw, in de buurt van het nieuwe Protonentherapiecentrum van het UMCG.

University College Groningen

Het University College Groningen (UCG), dat momenteel is gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Hoendiepskade, zal verhuizen naar het pand aan Bloemsingel 1 op de Healthy Ageing Campus. De voorgevel is een beschermd stadsgezicht en wordt behouden. Het gebouw zal worden gerenoveerd en krijgt nieuwbouwuitbreiding aan de achterzijde. Voor de huidige gebruikers van Bloemsingel 1, de ICT-afdeling van het UMCG en LifeLines, worden alternatieve locaties gezocht.

Op de kop van de Vrydemalaan zal de SSH studentenhuisvesting realiseren, waar ook UCG-studenten zullen wonen. Zo kunnen deze studenten niet alleen leren en ontspannen op de campus, maar ook wonen.

Usva

Het huidige gebouw ‘ADL2’ wordt gestript en krijgt een nieuwe invulling met aan het UMCG gerelateerde bedrijvigheid (Health Data Center) en met cultureel studentencentrum Usva. Aangrenzend krijgen zij een nieuw studententheater. Al jarenlang koestert Usva de wens voor een flexibeler gebouw met betere geluidsisolatie en een grotere theaterzaal (ca. 200 personen). Studenten en bezoekers kunnen straks terecht in verschillende theaterzalen, studio’s en cursusruimten. De combinatie met aantrekkelijke horeca en een buitenruimte met terras zorgt zowel overdag als ’s avonds voor levendigheid op de gehele campus. Bestaande culturele organisaties in de nabijheid van de campus bieden bovendien mogelijkheden tot meer samenwerking.

In het akkoord heeft het UMCG locaties gereserveerd om op een later moment te ontwikkelen. Blok 4 wordt in de tussentijd gebruikt voor bouwlogistiek en op blok 5 is ruimte voor tijdelijke thematische invulling.

Planning

Het gehele gebied - dat behoort tot Campus Groningen - zal fasegewijs worden ontwikkeld. Terwijl in de periode 2018 en 2019 met architecten aan de slag wordt gegaan voor de diverse ontwerptrajecten, zullen in de tussentijd de eerste voorbereidende infrastructurele en sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast wordt gestart met de aanleg van het hoogwaardige OV-knooppunt voor goede bereikbaarheid van de campus. Als de infrastructuur en sloopwerkzaamheden zijn afgerond zullen in de periode 2020-2022 naar verwachting de eerste deelprojecten worden gerealiseerd.