Uitbreiding Aletta Jacobshal › Campus Groningen

Uitbreiding Aletta Jacobshal

2018-2020

Uitbreiding Aletta Jacobshal

Uitbreiding Aletta Jacobshal

De wens van faculteiten en docenten van de universiteit is helder: meer tentamens (digitaal) kunnen afnemen tijdens de tentamenperiode. De bestaande Aletta Jacobshal op de Zernike Campus heeft daarvoor op dit moment te weinig capaciteit. Daarom zorgt de Rijksuniversiteit Groningen voor een uitbreiding met meer college- en tentamenruimten, een extra foyer/wachtruimte, studielandschap en meer fietsenstallingen. BAM Bouw en Techniek is de aannemer die het project gaat uitvoeren.

Het gebouw wordt aangesloten op een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) voor het duurzaam verwarmen en koelen. Binnen het project worden er bovendien meer dan 500 zonnepanelen op het dak van het complex aangebracht en krijgt de foyer een betere klimaatbeheersing. Naar verwachting start de bouw eind 2018 en zal de ingebruikname rond begin 2020 zijn.

Bouwwerkzaamheden

De totale uitvoeringsduur is ruim 1 jaar. Tijdens de ruwbouw, wat ongeveer ½ jaar zal duren, wordt het meeste overlast op de campus verwacht. Dit is gestart in november 2018. Daarna volgt de afbouw. De insteek is om de aanvoerroute van het bouwverkeer vanaf de Noordelijke Ring te laten plaatsvinden. Vanaf september 2019 start de afbouw en zijn de transporten aanzienlijk minder frequent. Het project zal volgens planning gereed zijn in 2020.

 

Update juli 2019

De fundering is gereed, een deel van de staalconstructie staat en (prefab) beton voor vloeren en collegezalen is aangebracht. Hoog tijd voor een update in beelden over de bouwwerkzaamheden, die naar verwachting medio 2020 gereed zijn. Voor alle bouwfoto's, zie de website van de RUG.