Uitbreiding Aletta Jacobshal › Campus Groningen

Uitbreiding Aletta Jacobshal

2018-2020

Uitbreiding Aletta Jacobshal

Uitbreiding Aletta Jacobshal

De Aletta Jacobshal (tentamenhal) op Zernike Campus zal in 2018 worden uitgebreid. De start van de uitvoering is rond de zomer 2018. 

Update 2 juli 2018: de start van de werkzaamheden is verlegd naar eind 2018.

Bouwwerkzaamheden

De totale uitvoeringsduur is ruim 1 jaar. Tijdens de ruwbouw, wat ongeveer ½ jaar zal duren, wordt het meeste overlast op de campus verwacht. Dit duurt vanaf de zomer 2018 tot aan de jaarwisseling 2018/2019. Daarna volgt de afbouw. Het project zal volgens planning gereed zijn rond de bouwvak 2019. De insteek is om de aanvoerroute van het bouwverkeer vanaf de Noordelijke Ring te laten plaatsvinden.

Update 2 juli 2018: de oplevering zal begin 2020 geschieden.