Uitbreiding Aletta Jacobshal › Campus Groningen

Uitbreiding Aletta Jacobshal

2018-2020

Uitbreiding Aletta Jacobshal

Uitbreiding Aletta Jacobshal

De wens van faculteiten en docenten van de universiteit is helder: meer tentamens (digitaal) kunnen afnemen tijdens de tentamenperiode. De bestaande Aletta Jacobshal op de Zernike Campus heeft daarvoor op dit moment te weinig capaciteit. Daarom zorgt de Rijksuniversiteit Groningen voor een uitbreiding met meer college- en tentamenruimten, een extra foyer/wachtruimte, studielandschap en meer fietsenstallingen. BAM Bouw en Techniek is de aannemer die het project gaat uitvoeren.

Het gebouw wordt aangesloten op een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) voor het duurzaam verwarmen en koelen. Binnen het project worden er bovendien meer dan 500 zonnepanelen op het dak van het complex aangebracht en krijgt de foyer een betere klimaatbeheersing. Naar verwachting start de bouw eind 2018 en zal de ingebruikname rond begin 2020 zijn.

Bouwwerkzaamheden

De totale uitvoeringsduur is ruim 1 jaar. Tijdens de ruwbouw, wat ongeveer ½ jaar zal duren, wordt het meeste overlast op de campus verwacht. Dit is gestart in november 2018. Daarna volgt de afbouw. De insteek is om de aanvoerroute van het bouwverkeer vanaf de Noordelijke Ring te laten plaatsvinden. Vanaf september 2019 start de afbouw en zijn de transporten aanzienlijk minder frequent. Het project zal volgens planning gereed zijn in 2020.

 

Update september 2019: hoogste punt bereikt

Bij de uitbreiding van de Aletta Jacobshal, die in omvang zal verdubbelen heeft aannemer BAM eind september het hoogste punt bereikt. Hiermee is de fase van zware bouwwerkzaamheden volgens planning afgerond. Tijdens deze ruwbouwfase is er vrijwel geen bouwhinder geweest. De staal- en betonconstructies staan en ondertussen is de connectie met het huidige pand gemaakt. De aanbouw zal medio 2020 worden voltooid.

“Het project verloopt voorspoedig,” aldus Bart Perton van BAM, “En dat is prettig om te constateren voor een klus op zo’n drukke campus. We hebben van tevoren een plan gemaakt om de hinder te beperken en een meldpunt ingesteld in de hal. Dat is onmisbaar voor zo’n belangrijke plek voor het onderwijs als een examenfaciliteit, waar studenten en docenten goed geconcentreerd moeten kunnen zijn.”

Door de gemaakte verbinding met het bestaande gebouw, kunnen de gebruikers wellicht wat meer gaan merken van de afbouwwerkzaamheden. “We weten dat er nu een kritische fase aanbreekt, maar we stemmen ook nu onze werkzaamheden zo goed mogelijk af op de gebruikers,” aldus Perton.

Nieuwe vleugel en duurzamer

De nieuwe vleugel van de Aletta Jacobshal van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt naast nieuwe collegezalen en examenruimtes een extra foyer, studiefaciliteiten en meer fietsenrekken. Het gebouw wordt ook duurzamer dankzij een geothermisch energiesysteem en zonnepanelen.

Nu het hoogste punt in de bouw is bereikt, wordt gewerkt aan het wind- en waterdicht maken van de gevel, de ramen en het dak. De contouren van de nieuwe aanbouw zijn ook binnen al duidelijk te zien.

Aletta Jacobshal in september 2019
Aletta Jacobshal in september 2019

Update juli 2019

De fundering is gereed, een deel van de staalconstructie staat en (prefab) beton voor vloeren en collegezalen is aangebracht. Hoog tijd voor een update in beelden over de bouwwerkzaamheden, die naar verwachting medio 2020 gereed zijn. Voor alle bouwfoto's, zie de website van de RUG.