Feringa Building › Campus Groningen

Feringa Building

2019 - 2023

Feringa Building

Feringa Building

** Sinds november 2016 wordt het nieuwe gebouw aangeduid als Feringa Buidling. Tijdens het ontwerptraject droeg het gebouw de naam Zernikeborg.**

Feringa Building

Na de Bernoulliborg en de Linnaeusborg, zal de Feringa Building het derde nieuwe gebouw worden voor de Faculty of Science and Engineering. Het vervangt het huidige Nijenborgh 4 gebouw. Het nieuwe gebouw zal zo'n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.

 

Duurzaam gebouw

Uitdagingen: Duurzaam, overlast beperkend en aardbevingsbewust bouwen
De duurzaamheidsambities van de Zernikeborg zijn zeer hoog. Ingezet wordt op tenminste BREEAM-NL niveau ‘Very Good’, met daarbij de nadrukkelijke ambitie om ‘Excellent’ te behalen. Onder meer de thermische behaaglijkheid, het aanbrengen van veel natuurlijk daglicht en de energieprestaties dragen hier aan bij.

Doordat de bouwwerkzaamheden van fase 1 vlak naast het oude gebouw plaatsvindt, zal op een trillingsarme manier gebouwd en geboord worden, zodat onderzoeksopstellingen op de huidige locatie zo min mogelijk hinder ondervinden. Ditzelfde geldt voor zwaar transport tijdens de bouw. In samenwerking met de stedenbouwkundige komen er plannen voor aangepaste fiets- en rijroutes op de Zernikecampus.

Een andere uitdaging voor de ontwerpers is de toenemende kans op aardbevingen door de gaswinning. Bij de constructie van het gebouw wordt rekening gehouden met toekomstige aardbevingen in het Groningse land.

Update juni 2019: eerste bouwfase start 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 start aannemer Ballast Nedam met de eerste fase van de bouw van de nieuwe Feringa Building voor de Faculty of Science and Engineering (FSE) van de Rijksuniversiteit Groningen. De Feringa Building op de Zernike Campus krijgt de vorm van drie aaneengeschakelde V-vleugels en huisvest straks ongeveer 1.400 studenten en 850 medewerkers.

Begin juli wordt gestart met de fundering. Doordat de werkzaamheden vlak naast het huidige gebouw plaatsvinden, zal dit op een trillings- en geluidsarme manier gebeuren. Het aanleggen van de funderingspalen bestaat uit het boren van gaten in de grond, die worden voorzien van wapening en volgestort met beton. Deze manier levert, in tegenstelling tot heipalen, geen zware geluidsoverlast. Wel betekent het meer betonwagens.

In totaal worden circa 2.000 betonnen schroefpalen gemaakt voor de fundering van de Feringa Building. Er wordt gestart aan de zuidkant van het bouwterrein.

Overzicht bouw Feringa Building met bouwfases
Overzicht bouw Feringa Building met bouwfases

Planning bouwfases

De nieuwbouw vindt gefaseerd plaats (zie afbeelding). Fase 1A is medio 2021 geheel gereed, zodat de eerste onderzoeksgroepen van de faculteit hun intrek kunnen nemen in de Feringa Building. Daarna wordt fase 1B afgebouwd en kunnen gebouwdelen 17 en 18 van Nijenborgh 4 worden gesloopt om plaats te maken voor Fase 2. Deze zal begin 2022 starten en in de zomer van 2023 klaar zijn.

Update oktober 2018: aanbesteding hervat

De aanbesteding is hervat. De bouw van de Feringa Building zal naar verwachting aanvangen medio 2019 en afgerond worden eind 2023.

Update juli 2017: RUG stopt aanbesteding Feringa Building

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe Feringa Building op de Zernike Campus te stoppen. Voortzetting van de procedure zal leiden tot een onoverbrugbaar verschil tussen het projectbudget en de verwachte inschrijfsommen van de aannemers. Dat is de conclusie van de RUG. De consequentie hiervan is dat het plan wezenlijk moet worden gewijzigd. De RUG moet daarom een nieuwe aanbestedingsprocedure starten.

‘Wij vinden het uiteraard erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen’, zegt RUG vice-voorzitter Jan de Jeu, ‘maar we zijn tot de conclusie gekomen dat de gekozen aanbestedingsmethode in de huidige marktomstandigheden onvoldoende marktwerking tot stand heeft gebracht. In overleg met de Faculteit Science & Engineering en alle betrokken partijen zullen we bekijken welke gevolgen dit besluit heeft voor de doorlooptijd van het project. Wij zien mogelijkheden om het bouwproces zodanig aan te passen dat eventuele vertraging tot een minimum wordt beperkt.’

Feringa Building impressie achterzijde
Feringa Building impressie achterzijde
Impressie entree van Atrium
Impressie entree van Atrium
Impressie gevel en terrassen aan westzijde
Impressie gevel en terrassen aan westzijde