Feringa Building › Campus Groningen

Feringa Building

2019 - 2022

Feringa Building

Feringa Building

** Sinds november 2016 wordt het nieuwe gebouw aangeduid als Feringa Buidling. Tijdens het ontwerptraject droeg het gebouw de naam Zernikeborg.**

Feringa Building

Na de Bernoulliborg en de Linnaeusborg, zal de Feringa Building het derde nieuwe gebouw worden voor de Faculty of Science and Engineering. Het vervangt het huidige Nijenborgh 4 gebouw. Het nieuwe gebouw zal zo'n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.

 

Duurzaam gebouw

Uitdagingen: Duurzaam, overlast beperkend en aardbevingsbewust bouwen
De duurzaamheidsambities van de Zernikeborg zijn zeer hoog. Ingezet wordt op tenminste BREEAM-NL niveau ‘Very Good’, met daarbij de nadrukkelijke ambitie om ‘Excellent’ te behalen. Onder meer de thermische behaaglijkheid, het aanbrengen van veel natuurlijk daglicht en de energieprestaties dragen hier aan bij.

Doordat de bouwwerkzaamheden van fase 1 vlak naast het oude gebouw plaatsvindt, zal op een trillingsarme manier gebouwd en geboord worden, zodat onderzoeksopstellingen op de huidige locatie zo min mogelijk hinder ondervinden. Ditzelfde geldt voor zwaar transport tijdens de bouw. In samenwerking met de stedenbouwkundige komen er plannen voor aangepaste fiets- en rijroutes op de Zernikecampus.

Een andere uitdaging voor de ontwerpers is de toenemende kans op aardbevingen door de gaswinning. Bij de constructie van het gebouw wordt rekening gehouden met toekomstige aardbevingen in het Groningse land.

RUG stopt aanbesteding Feringa Building (update juli 2017)

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe Feringa Building op de Zernike Campus te stoppen. Voortzetting van de procedure zal leiden tot een onoverbrugbaar verschil tussen het projectbudget en de verwachte inschrijfsommen van de aannemers. Dat is de conclusie van de RUG. De consequentie hiervan is dat het plan wezenlijk moet worden gewijzigd. De RUG moet daarom een nieuwe aanbestedingsprocedure starten.

‘Wij vinden het uiteraard erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen’, zegt RUG vice-voorzitter Jan de Jeu, ‘maar we zijn tot de conclusie gekomen dat de gekozen aanbestedingsmethode in de huidige marktomstandigheden onvoldoende marktwerking tot stand heeft gebracht. In overleg met de Faculteit Science & Engineering en alle betrokken partijen zullen we bekijken welke gevolgen dit besluit heeft voor de doorlooptijd van het project. Wij zien mogelijkheden om het bouwproces zodanig aan te passen dat eventuele vertraging tot een minimum wordt beperkt.’

Update oktober 2018

De aanbesteding is hervat. De bouw van de Feringa Building zal naar verwachting aanvangen medio 2019 en afgerond worden eind 2022.