Uitkomsten UMCG-enquête Werken & Reizen 2019 › Campus Groningen

Uitkomsten UMCG-enquête Werken & Reizen 2019

Uitkomsten UMCG-enquête Werken & Reizen 2019

Uitkomsten UMCG-enquête Werken & Reizen 2019

Wie erbij was op het Campus Café, editie Healthy Ageing Campus op 6 juni 2019, had al een 'sneak preview' gehad. Projectleider Charlotte Kumm van UMCG Bereikbaar gaf toen een voorproefje van de resultaten. Maar nu zijn dan alle uitkomsten bekend van de enquete die het UMCG in april 2019 hield onder medewerkers naar hun reisgedrag op weg van en naar het UMCG. Lees hier de hoofdpunten!

Actief naar het werk

Meer dan de helft van de UMCG’ers gaat op een actieve manier naar het werk: fietsend (52%) of lopend (3%). 10% van de medewerkers gaat met het OV naar het werk, 26% met de auto en 3% carpoolend. Op een drukke zomerse dag komt zelfs 71% met de (elektrische) fiets aan bij het UMCG, ofwel door voor de hele route de (elektrische) fiets te pakken of door eerst met de auto of het OV te reizen en vervolgens te gaan fietsen. Dit blijkt uit de enquête Werken & Reizen 2019, die in april werd gehouden en door bijna 4.000 UMCG’ers werd ingevuld.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het UMCG wordt ondanks alle werkzaamheden binnen en buiten de stad als positief ervaren met een cijfergemiddelde van 7.9. De hoogste cijfers worden gegeven door de medewerkers die dichtbij het werk wonen.

Fietsers
Op de afstanden tot 10 kilometer wordt de fiets door meer dan driekwart van de medewerkers gebruikt. In vergelijking met de vervoermiddelkeuze in 2018 en ook met voorgaande onderzoeken blijkt dat de e-bike steeds populairder wordt en gekozen wordt als alternatief voor zowel de auto als de fiets.

Ambities en uitdagingen

De resultaten uit de enquête bevestigen het beeld dat je krijgt als je je (elektrische) fiets op het UMCG-terrein wilt stallen: de fietsenstallingen zijn overvol en als je op drukke dagen iets later begint, vind je bijna geen plek meer. Om niet alleen te stimuleren dat (nog) meer medewerkers (gedeeltelijk) met de (elektrische) fiets naar het UMCG reizen, maar ook de juiste faciliteiten te bieden, wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van de fietsstallingscapaciteit. Alleen als de faciliteiten op orde zijn kan het UMCG haar ambitie en ‘fietsbelofte’ nastreven om voor 2021 10% meer medewerkers (gedeeltelijk) op de fiets te zetten.

Input medewerkers belangrijk

Met de input van medewerkers op de enquête Werken & Reizen van twee jaar geleden heeft het UMCG al veel gedaan, waaronder:

  • Fietsregeling verruimd
  • Prijs abonnementen P+R-bus verlaagd
  • Plekken in bedrijfsfietskluis op P+R-terreinen gehuurd voor medewerkers
  • Carpoolplatform opgezet
  • Fietsenstallingscapaciteit en oplaadpunten uitgebreid

De komende jaren blijft UMCG Bereikbaar werken aan het optimaliseren van alle voorzieningen en regelingen om het woon-werkverkeer zo duurzaam en comfortabel mogelijk te maken.

Voor meer informatie, mail naar bereikbaar@umcg.nl.