Krassen en croissants › Campus Groningen

Krassen en croissants

Krassen en croissants

Krassen en croissants

GRONINGEN, 8 november. Het is half 9 ’s ochtends, de geur van croissantjes en verse koffie en het geluid van enthousiaste stemmen die nader met elkaar kennismaken, doen geloven dat er iets gaande is in EnTranCe. Een gemêleerd gezelschap met in ieder geval een gemeenschappelijke deler; deze 35 man bouwen gezamenlijk aan de toekomst van Campus Groningen. Van bouw- & veiligheidscoördinator tot  beleidsmaker, van projectleider tot inkoper.

Afgelopen Campusontbijt stond in het teken van onze ruimtelijke ontwikkelingen, -uitdagingen, -dromen én de impact hiervan. Waarom juist dit op de agenda stond? Er staat op beide campuslocaties een hoop te gebeuren; nieuwe panden verschijnen, de magneetwerking op bedrijven is groot en de te vergeven grond wordt kleiner, de bereikbaarheid wordt onder de loep genomen en ook aan de aantrekkelijkheid van de leefomgeving op de Campus wordt hard gewerkt.  

Campus is booming

Niet alleen in Groningen wordt deze groei gezien, geeft Lisanne Brakenhoff (Campus Groningen) aan. Halverwege 2018 is onze Campus erkend als Campus van nationaal belang én bleek zij ook nog eens de snelst groeiende Campus van Nederland. Deze snelle groei zit overigens niet alleen in de zichtbare stenen, ook -en vooral- in wat er bínnen die gebouwen gaande is. Annet de Vree (Campus Groningen) presenteert de impact van enkele recent geopende faciliteiten zoals ZAP (Zernike Advanced Processing), Innolab AgriFood en d’Root. Daarnaast neemt ze ons mee in een greep uit de kansen die er liggen naar de toekomst toe; zoals een Product Creation Center, doorgroei van Innolab Chemistry, maar ook een Mobility Innovation Center, waar tijdens Let’s Gro een intentieverklaring voor getekend is. Jeroen Bos (gemeente Groningen) neemt ons tot slot mee in de “aorta van de Zernike Campus”; de herinrichting van de Zernikelaan. Een doorbraak als het op samenwerking aankomt en een belangrijk project waar we snel meer van zullen zien. Communicatie is key geeft Wilko Huyink (Groningen Bereikbaar) aan; zo vroeg mogelijk mee beginnen is het advies, en laat vooral zien hoe de projecten samenkomen.   

Communicatie is key

Deze mooie ontwikkelingen, zowel ruimtelijk als economisch, vragen om steeds nauwere samenwerkingen en goede communicatie. Hoe kunnen we gezamenlijk blijven bouwen aan hetzelfde doel? Hoe kunnen we dit nog scherper neerzetten, beter communiceren en elkaar nog beter vinden op de juiste momenten? Gezamenlijk zijn reeds grote stappen gemaakt; we hebben sinds een jaar Marcel Engelsman die als Bouw- & Veiligheidscoordinator op de Campus het overzicht bewaakt en waar nodig kan bijsturen als projecten elkaar gaan raken of vertragen, alle bouwwerkzaamheden en projecten worden met status en planning bijgehouden op www.campusbereikbaar.nl, er zijn praktische bouwregels en stroomschema’s opgesteld,  en daarnaast hebben we een vestigingskader ontwikkeld om samen actief te kunnen sturen op de nog uit te geven kavels.

Van kraskaart naar bouwkaart

Hoe kunnen we onze ruimtelijke Campusontwikkelingen nog tastbaarder, visueler en overzichtelijker presenteren? Een eerder ontwikkelde geprinte bouwkaart met lopende en toekomstige projecten bleek een praktisch praatmiddel voor diverse gremia. Een vernieuwd concept van deze bouwkaart lag na het ontbijt klaar om op te schieten en aan te vullen. Krassen en croissants bleek een vruchtbare combinatie; een geupdate variant van deze bouwkaart zal binnenkort gedeeld worden.

Met ruim een half uur uitloop omdat het krassen, kennismaken, bij- en napraten op dit onderwerp als belangrijk werd ervaren, mogen we stellen dat het een nuttig ontbijt was. Wordt vervolgd.

Kaarten bestellen? Vragen?

  • Handig om een stapeltje gedrukte varianten op kantoor of op de afdeling te hebben liggen binnenkort? Nog suggesties of opmerkingen t.b.v. de bouwkaart? Dat kan! Mail of bel vooral even met Annet de Vree  Annet@campusgroningen.nl 06 11 02 39 65  / 050 361 09 89  
  • Overlast, hinder, wijzigingen in bouwprojecten en/of planningen? Bel of mail Marcel Engelsman, marcel.engelsman@groningen.nl  0503678111  / 01611312339