Werkzaamheden Zernike bijna afgerond

Werkzaamheden Zernike bijna afgerond

Werkzaamheden Zernike bijna afgerond

De eerste fase van de werkzaamheden op Zernike Campus door WarmteStad is bijna afgerond. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit zijn vanaf maandag 4 september weer volledig toegankelijk voor auto's.

  • De straat Blauwborgje is vanaf maandag 4 september weer volledig toegankelijk;
  • Het fietspad tussen het Jaagpad is sinds enkele weken weer begaanbaar;
  • Parkeerplaats P3 van de Hanzehogeschool is vanaf maandag 4 september weer opengesteld via de officiële ingang vanuit Blauwborgje;
  • Op honderd plekken na (vanwege afrondende werkzaamheden) is ook parkeerplaats P4 maandag a.s. weer volledig toegankelijk. Er is nu extra parkeergelegenheid gecreëerd op het terrein van WarmteStad aan de Zernikelaan, ter hoogte van De Mudden en de Professor Uilkensweg;
  • De werkzaamheden bij de hoofdingang van de Van OlstToren lopen helaas uit, waardoor er minder fietsen geparkeerd kunnen worden tussen de Walk of Fame en parkeerplaats P3. Fietsen kunnen geparkeerd worden op een alternatieve parkeerplaats die tijdelijk wordt ingericht op de hoek van de Penningsdijk

De Mudden

Als de werkzaamheden op en rondom de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit volledig zijn afgerond, worden de werkzaamheden vervolgd op De Mudden. Deze werkzaamheden starten op 4 september. De weg is dan nog volledig toegankelijk, maar vanaf 11 september niet meer. Dan zal er een omleidingsroute worden ingesteld. De parkeerplaatsen blijven tijdens de uitvoering van werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Toekomst

Zodra het warmtenet op Zernike Campus is aangelegd, start de aanleg van het verdere tracé. Dat gaat onder de Ringweg door, richting Paddepoel-Noord, Selwerd en andere stadsdelen. Dit najaar wordt ook gestart met het aanleggen van de geplande geothermiebron, die het warme water op gaat pompen. In de toekomst worden hier meer dan 10.000 huishoudens van duurzame warmte voorzien, in plaats van aardgas. Ook op Zernike Campus zijn er verschillende gebouwen van de RUG en de Hanzehogeschool die worden aangesloten op het aardwarmtenetwerk.