Werkzaamheden Hanzeplein › Campus Groningen

Werkzaamheden Hanzeplein

Werkzaamheden Hanzeplein

Werkzaamheden Hanzeplein

Vanaf 14 oktober tot ongeveer eind december 2019 vinden er werkzaamheden aan het Hanzeplein (bij hoofdingang UMCG) plaats. De lengte van de bushaltes sluit niet goed meer aan bij de lengte van de bussen, waardoor in- en uitstappen soms moeilijk is. De haltes worden nu verlengd en daarnaast wordt de bestrating aangepast.

Hoofdingang UMCG blijft toegankelijk

Tegelijk met de herinrichting van de bushaltes wordt de kiss & ride zone voor de hoofdingang van het UMCG aangepakt. Ook hier komt nieuwe bestrating en nieuw asfalt. Daarnaast wordt de ingang voor ambulances opnieuw geasfalteerd en voorzien van nieuwe markeringen.

De hoofdingang van het UMCG blijft toegankelijk. Ook het busverkeer gaat ongehinderd door tijdens de werkzaamheden. De bushaltes staan tijdelijk enkele meters verderop (zie afbeelding).

Verwacht wordt dat de werkzaamheden geen probleem zullen vormen voor het verkeer en de toegankelijkheid van het UMCG. Een aantal werkzaamheden zullen ’s avonds en ‘s nachts plaatsvinden.

Vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kun je terecht bij de omgevingsmanager, de heer Marinus Kanninga van Koen Meijer B.V., via telefoonnummer 06-413 500 54 of via marinus@koenmeijer.nl of bij de heer Henk Lode van de gemeente Groningen via telefoonnummer 06-52340963. UMCG-gerelateerde vragen kun je stellen via bereikbaar@umcg.nl of tel. (050) 3610969.