Werkzaamheden aan watergang langs Nijenborgh › Campus Groningen

Werkzaamheden aan watergang langs Nijenborgh tussen Crematoriumlaan en Linnaeusborg 17 t/m 28 september 2018

Werkzaamheden aan watergang langs Nijenborgh

Werkzaamheden aan watergang langs Nijenborgh tussen Crematoriumlaan en Linnaeusborg 17 t/m 28 september 2018

De aannemer Beukema Grondwerken uit Onderdendam gaat, in opdracht van RUG, vanaf 17 september 2018 van start met baggerwerkzaamheden en het realiseren van een natuurvriendelijke oever langs Nijenborgh tussen Crematoriumlaan en Linnaeusborg op Zernike Campus Groningen.

Geen stremming door werkzaamheden

De werkzaamheden worden grotendeel uitgevoerd in een afgesloten weggedeelte naast Nijenborgh, wat betekend dat erg geen stremmingen van het doorgaand verkeer zal ontstaan. Wel zal er transport, van vrijkomend materiaal, plaatsvinden via de kruising Zernikelaan/Nijenborgh. Hier zullen verkeersregelaars worden ingezet. Er zullen geen transportbewegingen plaatsvinden tussen 8.00 uur en 10.00 uur 's ochtends.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 28 september 2018 gereed zijn.