Verkeershinder WarmteStad vanaf 3 juli tot begin september 2017

Maandag 3 juli 2017 gaan de werkzaamheden aanleg Warmtenet van start op de Zernike Campus.

Maatregelen en hinder

Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

  • Blauwborgje afgesloten vanaf De Mudden tot ACLO. Verkeer wordt omgeleid via Zernikelaan
  • Wel bereikbaar: De Mudden, Sportcentrum ACLO, fietsenwinkel, tankstation, tennisbanen, RUG Facilitair Bedrijf, parkeerplaatsen P1 en P4, tentamenhal (Aletta Jacobshal) & Landleven
  • Tijdelijke ingang P3 vanaf Zernikelaan.
  • Fietspad afgesloten tussen Jaagpad en Blauwborgje

Zo veel mogelijk werken in de zomer

Gezien de mogelijke overlast zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomervakantie gepland. De aanleg van het warmtenet begint op maandag 3 juli en betreft in de zomermaanden vooral de straat Blauwborgje. Een gedeelte van Blauwborgje zal van 3 juli tot en met begin september volledig afgesloten zijn voor verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen De Mudden en de hoek van het sportcentrum ACLO. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. De Mudden en het sportcentrum zijn dus gewoon bereikbaar. De aanleg van het gedeelte in De Mudden en Zernikelaan vindt plaats in de periode september/oktober.