Bouwwerkzaamheden ZAP › Campus Groningen

Bouwwerkzaamheden ZAP

Gereed

Bouwwerkzaamheden ZAP

Bouwwerkzaamheden ZAP

De bouw van de innovatiehal van de Zernike Advanced Processing Facility (ZAP) is van start gegaan in november 2017. Bij ZAP werken ondernemers samen met kennisinstellingen aan innovaties uit biomassa. De oplevering van ZAP Facility staat gepland in eind Q3/begin Q4 van 2018.

Over ZAP

De Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit is een semi-industriële omgeving waar kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. Ondernemers kunnen bij ZAP terecht met onderzoeksvragen en wij maken graag gebruik van de ervaring van ondernemers om nieuwe biobased producten naar de markt te brengen of (chemische) processen te verduurzamen. Hiermee dragen wij bij aan de bouw van een stevige regio en een sterkere internationale positie.

Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine, hennep en meer. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa. Met andere woorden, met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op. Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kleding industrie. Een mooi regionaal voorbeeld is het verwaarden van garnalendoppen.

Voor meer informatie over de ZAP Facility, klik hier.