Uitbreiding Start-up City › Campus Groningen

Laatste deel Start-up City

Gereed

Uitbreiding Start-up City

Laatste deel Start-up City

Op Zernike Campus wordt vanaf maart 2018 bij De Kadijk de nieuwe ondernemersfaciliteit, Start-up City, verder uitgebreid met een derde deel. In deze innovatieve hotspot, gebouwd met o.a. hergebruikte zeecontainers, krijgen diverse ondernemers en ondernemersinitiatieven van de kennisinstellingen een mooie, zichtbare plek op Zernike Campus. Nieuwe huurder zal in ieder geval Northern Knowledge (RUG) zijn.

Hei- en bouwwerkzaamheden

De heiwerkzaamheden aan Start-up City deel 3 zijn gestart op woensdag 21 maart en duren volgens de planning maximaal twee weken. Door de methode van heien (schroeven) wordt er weinig geluidsoverlast verwacht. In aansluiting op het heien wordt er vier weken aan de constructie gewerkt (t/m week 18).  Waarbij aansluitend afbouw werkzaamheden plaatsvinden op de bouwlocatie. De totale verwachte werkzaamheden duren tot eind mei.

De aannemer heeft voor de werkzaamheden een plan ingediend bij de gemeente waaraan zij moeten voldoen met betrekking tot veiligheid.

Meer info

Voor meer informatie over deze uitbreiding van Start-up City, klik hier.