Stremming Eikenlaan en fietspad Selwerder Park › Campus Groningen

Stremming Eikenlaan en fietspad Selwerder Park vanaf 30 april t/m 4 mei 2018

Gereed

Stremming Eikenlaan en fietspad Selwerder Park

Stremming Eikenlaan en fietspad Selwerder Park vanaf 30 april t/m 4 mei 2018

De gemeente Groningen is bezig het fietspad door park Selwerd en de fietsoversteek bij de Eikenlaan te verbeteren. Dit fietspad is onderdeel van het project 'Slimme Route Zernike'. Om ruimte te maken voor meer fietsers op deze drukke route, is het fietspad verbreed tot vier meter.

Stremming voor fietsers

Tussen 30 april en 4 mei (nieuwe data) wordt het kruispunt bij de Eikenlaan afgemaakt. Hierdoor zal het fietspad door het Selwerder Park richting Zernike Campus in deze periode afgesloten zijn. Er wordt een omleiding aangegeven.

 

Kaart met afsluiting kruispunt Eikenlaan en fietspad Selwerder Park
Kaart met afsluiting kruispunt Eikenlaan en fietspad Selwerder Park