Sluiting oude parkeerplaats P1 vanaf 9 november 2019 › Campus Groningen

Sluiting oude parkeerplaats P1 vanaf 9 november 2019

Sluiting oude parkeerplaats P1 vanaf 9 november 2019

Sluiting oude parkeerplaats P1 vanaf 9 november 2019

De oude parkeerplaats (oude P1) sluit vanaf vrijdag 9 november 2018 en wordt vanaf maandag 12 november afgebroken. Medewerkers van de RUG kunnen dan gebruik maken van de nieuwe P1. Hiervoor dien je wel over toegangsrechten te beschikken, waarmee je met je RUG-pas het terrein op kunt rijden.

Let op: meld je bezoekers aan voor gebruik van P1
Bezoekers die gebruik willen maken van P1 moeten vooraf online worden aangemeld. Dit kan via het secretariaat van je afdeling.

Kaartje met oude P1 op Zernike Campus
Kaartje met oude P1 op Zernike Campus

Geplande werkzaamheden

De afsluiting van de oude parkeerplaats is nodig om het terrein bouwrijp te maken voor de nieuwbouw van de Feringa Building. Naast het bouwrijp maken van het terrein zal ook het oostelijk deel van de asfaltweg Nijenborgh worden verwijderd, en moeten kabels en leidingen worden weggehaald en/of verplaatst. De sloop van gebouw 5121 (oude werkplaats) verloopt in dit kader voorspoedig.