Realisatie Innovatiecentrum › Campus Groningen

Realisatie Innovatiecentrum

Realisatie Innovatiecentrum

Realisatie Innovatiecentrum

Eind juni 2017 starten de bouwwerkzaamheden voor de realisatie van het Innovatiecentrum aan de Zernikelaan 8 (bij de Mudden) op Zernike Campus. Het Innovatiecentrum wordt gebouwd mede ten behoeve van aardappelzetmeelconcern Avebe.

Overlast beperkt

De overlast voor de bedrijven en weggebruikers in de nabijheid van de bouwplaats blijft beperkt naar verwachting. Indien dit anders is, informeert de bouwcombinatie BAM/Trebbe de gebruikers en bewoners nader.

Bouw betonnen casco en buitengevel

In de week van 6 oktober 2017 is een start gemaakt met de bouw van het betonnen casco van bouwdeel B van het Innovatiecentrum. Daarnaast is de begane vloer-grond van bouwdelen C en D gelegd. Hierdoor zal enig zwaar transport naar en van de bouwplaats rijden.

Vanaf november 2017
Bouwdeel B is wat betreft de constructie medio november op hoogte en de laatste wanden van bouwdeel E worden geplaatst. Vanaf week 47 wordt er gestart met het plaatsen van de buitengevel elementen van bouwdeel B. Bij deze bouwwerkzaamheden wordt geen grote verkeershinder verwacht.

 

Afgerond: Bouwwerkzaamheden heien

Het heiwerk voor het nieuwe gebouw start in week 26 (26 juni-2 juli) en is uiterlijk 31 augustus klaar . Er zal een pauze zijn gedurende de bouwvak (wk 31-33). Er bestaat een kans dat in week 31 er nog enkele dagen doorgewerkt wordt.
De werktijden zijn gedurende het heiwerk van 07.00 uur tot 18.00 uur, vrijdagmiddag wordt er niet geheid. Na het heiwerk zijn de werktijden van 07.00 uur tot 17.00 uur.

  • Beperkt geluidsoverlast

M.b.t. het heien wordt gebruik gemaakt van vibropalen. Het aanbrengen van vibropalen gaat gepaard met lichte geluidsoverlast. Er wordt alles aan gedaan om binnen de vastgestelde normen te blijven. De afstand tot de naaste bebouwing is relatief groot en er worden zodoende geen overschrijdingen verwacht.  Het geluid wat te horen zal zijn is te vergelijken zijn met een draaiende generator.  De eerste week wordt door een onafhankelijk bureau diverse metingen gedaan om de norm nauwlettend in de gaten te houden.

  • Lichte trillingen

Het aanbrengen van vibropalen gaat eveneens gepaard met lichte trillingsoverlast. Deze trilling valt binnen de hiervoor vastgestelde normen.  Ter vergelijking, voor een leek, de trilling zal overeenkomen met, dan wel minder zijn dan, het voorbij rijden van een vrachtwagen.

  • De Mudden tijdelijk gedeeltelijk afgesloten

De Mudden wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk gedeeltelijk afgesloten. De parkeerplekken aan De Mudden blijven gedurende deze periode bereikbaar.

Informatievoorziening

De overlast voor de bedrijven en weggebruikers in de nabijheid van de bouwplaats blijft beperkt naar verwachting. Indien dit anders is, informeert de bouwcombinatie BAM/Trebbe de gebruikers en bewoners nader.

Via deze pagina op de website, de campus nieuwsbrief en via facebook (@InnovatiecentrumZernike) houden we u op de hoogte van de actuele bouwwerkzaamheden, meer informatie en eventueel overlast.

Heeft u onverhoopt overlast door de bouw? Vragen? Neem gerust contact op met onze campuscoördinator; Annet de Vree, 06-11023965,  annet@campusgroningen.nl