Aanleg P+R Meerstad › Campus Groningen

Aanleg P+R Meerstad

Gereed

Aanleg P+R Meerstad

Aanleg P+R Meerstad

P+R Meerstad krijgt een capaciteit voor 400 auto's. Het terrein ligt langs de Driebondsweg, die parallel aan het Eemskanaal loopt. Op 14 oktober is de P+R geopend met voorlopig ruimte voor ongeveer 80 auto's. Ook moet er voorlopig geparkeerd worden op puinverharding. In verschillende fasen krijgt het terrein de definitieve verharding.

Snelle verbinding

 

Wie hier zijn auto stalt, kan met de bus snel het UMCG, de binnenstad of het Hoofdstation bereiken. Er rijden zes bussen per uur. Het nieuwe P+R-terrein biedt een goed alternatief voor parkeren in de binnenstad voor bezoekers uit de richting Hoogezand en Delfzijl.

Actuele informatie

Het terrein wordt nog uitgerust met digitale panelen met actuele informatie over de bustijden, een overdekte wachtruimte, fietsenstallingen en toiletten. Dankzij informatiepanelen die langs de A7 vanuit Hoogezand komen te staan, kunnen automobilisten straks zien of er nog vrije parkeerplekken op het P+R-terrein zijn.

Planning

Het eerste deel van de verharding van de P+R is naar verwachting eind november gereed. Daarna worden fasegewijs de overige klinkers gelegd en volgt de afwerking van het P+R-terrein. Een overdekte wachtruimte met wc zal naar verwachting medio 2018 gerealiseerd worden.