Greppels aanbrengen › Campus Groningen

Greppels aanbrengen

Greppels aanbrengen

Greppels aanbrengen

Vanaf woensdag 18 december gaat de firma Mulder op Zernike Campus anti-parkeervoorzieningen aanbrengen in de bermen langs de volgende wegen: De Deimten, De Koegangen, De Pondematen en De Bunders. De werkzaamheden houden in dat er greppels worden gegraven zodat er geen auto’s meer in de bermen kunnen parkeren. Op een aantal plekken zal een greppel met dijkje gemaakt kan worden. Daar waar het niet kan gaan, wordt er zo dicht mogelijk tegen de weg aan paal en draad aangebracht.

Na deze werkzaamheden zal de afdeling Handhaving van de gemeente Groningen regelmatiger controleren op niet correct geparkeerde auto’s. Als alternatief voor het parkeren op P5 is parkeren op P&R Reitdiep aan te raden.

Het werk zal ongeveer 3 dagen duren. Het verkeer houdt doorgang gedurende deze periode.

Locatie van te realiseren greppels. Copyright tekening: gemeente Groningen.
Locatie van te realiseren greppels. Copyright tekening: gemeente Groningen.