Bouw tijdelijke warmtecentrale WarmteStad › Campus Groningen

Bouw tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

Gereed

Bouw tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

Bouw tijdelijke warmtecentrale WarmteStad

WarmteStad is in juni 2018 begonnen met de bouw van een tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus. Deze centrale is nodig omdat de geothermieplannen in Groningen-Noordwest niet doorgaan. Op dit moment is de zoektocht naar een nieuw duurzaam alternatief in volle gang. Totdat deze in werking gaat treden, zal WarmteStad gebruik maken van deze tijdelijke warmtecentrale.

Planning

Dit najaar gaan de Hanzehogeschool en het Innovatiecentrum van Avebe als eersten het warmtenet in gebruik nemen dat vorig jaar is aangelegd. Het net wordt aangesloten op de tijdelijke warmtecentrale. Deze komt op de plek waar de geothermiebron zou komen Koegangen/Zernikelaan. Dit is een loods met daarin twee warmtekrachtkoppelingen, twee gasgestookte verwarmingsketels en een buffertank. Daarnaast schaft WarmteStad twee verplaatsbare verwarmingsketels aan die WarmteStad op andere locaties kan neerzetten. Er is weinig hinder te verwachten door de werkzaamheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze tijdelijke centrale, neem dan contact op met WarmteStad.