Afsluiting deel P3 vanaf 13 april › Campus Groningen

Afsluiting deel P3 vanaf 13 april

Gereed

Afsluiting deel P3 vanaf 13 april

Afsluiting deel P3 vanaf 13 april

De Hanzehogeschool Groningen sluit vanaf vrijdag 13 april 2018 ‘klein P 3’ op Zernike Campus af voor parkeerders. Dit is een week eerder dan aanvankelijk was gepland. Dit betekent dat er 103 minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Verbouwing ZP 7

Achterliggende reden voor dit besluit is dat op deze manier de meivakantie (28 april t/m 6 mei) benut kan worden voor de aanleveringen van containers. Deze containers worden geplaatst in verband met de verbouwing van ZP7 (Zernikeplein 7). De bouwplannen houden een grootschalige her- en verbouwing in van in totaal 30.000 m2 van de bestaande gebouwen rondom de VanOlstToren. Daarmee realiseert de hogeschool een omgeving waarin leren, kennisontwikkeling en vooral samenwerken optimaal de ruimte krijgt. Kijk voor meer informatie over deze verbouwing hier. Dit betekent, dat heel P3 in de meivakantie is gesloten voor parkeerders.

Vrachtauto's
Er zullen een groot aantal vrachtauto’s aan en af rijden. Door dit in de meivakantie uit te voeren, kan de veiligheid beter geborgd worden. Daarnaast zal de overlast  - door geluidhinder -  veel minder zijn, want er vinden in de meivakantie geen onderwijsactiviteiten plaats.

Alternatieven

Voor het bereiken van je bestemming op Zernike Campus zijn diverse goede alternatieven beschikbaar. Denk hierbij aan parkeren op een P+R (bijvoorbeeld Reitdiep), via het OV (met trein en diverse directe, snelle buslijnen of per (elektrische) fiets. In samenwerking met alle partners zoals Groningen Bereikbaar en de gemeente Groningen zijn er diverse oplossingen beschikbaar: bekijk ze hier allemaal.