Afsluiting P1 › Campus Groningen

Afsluiting P1

Afsluiting P1

Afsluiting P1

Begin juli 2019 start aannemer Ballast Nedam met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de Feringa Building op de Zernike Campus. Dit heeft een aantal afsluitingen tot gevolg:

1. Vervallen parkeerterrein P1

Vanaf 13 mei zal het oostelijke deel (P1 East) van parkeerterrein P1 komen te vervallen en vanaf 1 juni wordt ook het westelijk deel (P1 West) voorgoed afgesloten. Het terrein zal worden gebruikt voor de realisatie van de Feringa Building, welke na de meest recente wijziging  80 meter in zuidelijke richting is verschoven.

FSE medewerkers worden verwezen naar P4, aan de achterzijde van het Willem Alexander Sportcentrum. Zie hiervoor onderstaande plattegrond.

2. Stremming toegangsweg zuidzijde Nijenborgh 4 (logistiekplein)

De toegangsweg (Nijenborgh) vanaf de Zernikelaan naar P1 en de achterzijde van Nijenborgh, zal na afsluiting alleen nog bestemd zijn voor bouwverkeer en vrachtvervoer.

3. Toegang gebouw 5117 vervallen

Het terrein tussen gebouw 5116 en 5118 (zuidzijde) van Nijenborg 4 zal, na het plaatsen van de definitieve bouwhekken en een keet, niet meer bereikbaar zijn. De huidige toegang tot gebouw 5117 (hellingbaan) zal hierdoor komen te vervallen en alleen nog worden gebruikt als nooddeur.