Aansluitingen De Mudden en Van OlstToren › Campus Groningen

Aansluitingen De Mudden en Van OlstToren

Gereed

Aansluitingen De Mudden en Van OlstToren

Aansluitingen De Mudden en Van OlstToren

De Mudden
Bij De Mudden gaat WarmteStad een aanboring maken op het warmwater leiding netwerk t.b.v. de aansluiting van firma Avebe. Vanaf deze aanboring wordt er een stuk leiding aangelegd naar de Avebe toe zodat de tijdelijke verwarmingscontainer, die men nu ziet staan op het parkeer terrein van Avebe, kan komen te vervallen. Tijdens de werkzaamheden zal de straat ongeveer twee weken afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Bedrijven blijven wel bereikbaar. Deze werkzaamheden starten in week 45 en duren ongeveer drie weken.

Van Olst Toren
Zoals men weet is er bij de van Olst Toren een grote renovatie aan de gang en hierin wordt ook meegenomen dat dit gebouw op het warmtenet wordt aangesloten.

Om dit te realiseren gaat WarmteStad een verbinding maken tussen het warmwater leiding netwerk en het gebouw van Olst Toren. Omdat het werkgebied centraal ligt op de campus kan er wat overlast ontstaan, uiteraard proberen we dit tot het minimale te beperken.

Deze werkzaamheden starten in week 45 en duren tot ongeveer week 2 van 2019.