Aanpassing fietsroutes en parkeerveld P1 op Zernike Campus Groningen

Gereed

Aanpassing fietsroutes en P1 Zernike Campus

Aanpassing fietsroutes en parkeerveld P1 op Zernike Campus Groningen

Vanwege de bouw van de Feringa Building zullen de komende periode aanpassingen aan de fietspaden en parkeervoorzieningen worden uitgevoerd op de Zernike Campus Groningen. De werkzaamheden worden gefaseerd tot begin augustus 2017 uitgevoerd door Plegt-Vos.

 

A) Verplaatsing P1

Op de plek van het huidige parkeerveld P1 zal de Feringa Building (fase 1) worden gebouwd. P1 wordt daartoe verplaatst naar een nieuwe locatie.
Uitvoering: heden – begin augustus 2017.

B) Fietspad Zernikelaan achter bewakingsdienst

Vanwege verkeersveiligheid worden fietsers die over de Zernikelaan de campus betreden voortaan achter het gebouw van de bewakingsdienst geleid (zie B1 op tekening). Hierdoor kan bouwverkeer vanaf de Zernikelaan veilig afslaan om Nijenborgh in te rijden en ontstaat een overzichtelijke kruising tussen bouwverkeer en fietsers.
Per 21 mei is tevens geen fietsverkeer meer mogelijk ten noorden van de nieuwe parkeerplaats P1. Afslag B2 (zie tekening) wordt dan afgesloten.
Uitvoering: heden – 21 mei 2017.

C) Verlegging fietsroute vanaf Selwerd

Om fietsers en bouwverkeer te ontvlechten alsmede vanwege bouwwerkzaamheden aan de Feringa Building wordt de weg Nijenborgh grotendeels afgesloten. Fietsers van en naar Selwerd kunnen via een tijdelijk fietspad op de nieuwe parkeerplaats aansluiting vinden op de Zernikelaan.
Uitvoering: per 9 juni 2017.

D) Afsluiting oostzijde Nijenborgh

Dan zal ook de fietsroute achter Nijenborgh 4 langs - langs het water aan de oostzijde van de campus – vervallen. Op die locatie komt de Feringa Building. Fietsers kunnen dan via de Zernikelaan het noordelijk deel van de campus bereiken.
Uitvoering: per 9 juni 2017.

Overzicht aanpassingen fietsroutes en P1 2017
Overzicht aanpassingen fietsroutes en P1 2017