Over ons › Campus Groningen

Over

Over ons

U begeeft zich tussen studenten, ondernemers en onderzoekers, allen trots op deze ontmoetingsplek. De Campus is de innovatiemotor van Noord-Nederland en kent twee aaneengrenzende locaties; de Healthy Ageing Campus en de Zernike Campus Groningen. Ze is onderdeel van een regio met een natuurlijke samenhang en elkaar versterkende sectoren, ze is de spil in een uitgebreid netwerk binnen en buiten Nederland.

 

Als Campus Groningen richten wij ons op samenwerking. Samenwerking met een regionaal accent; samenwerking in publiek-private partnerschappen; samenwerking gericht op groei. Actieve netwerkvorming, gekoppeld aan onze down-to-earth mentaliteit en ondernemende houding, zorgt voor zowel sociale als economische impact. De onderlinge verbindingen worden actief versterkt zodat iedereen optimaal profiteert van haar aanwezigheid op de Campus.

Campus Groningen heeft een sterk vestigingsklimaat. Weinig plekken koppelen ontwikkelingsruimte aan toegang tot grensverleggende onderzoekers, toponderwijs, het talent van de toekomst, innovatief bedrijfsleven, state-of-the-art faciliteiten en toegankelijke financieringsinstrumenten. Door de goede connecties binnen en buiten de regio vinden nieuwe innovaties die op Campus Groningen ontstaan snel de weg naar de markt.

The Story of Campus Groningen

The Story of Campus Groningen

Eén ecosysteem, één campus, twee locaties

Twee locaties die aangestuurd worden als één ecosysteem voor publiek private samenwerking. Campus Groningen is hiermee een van de grotere en belangrijke campussen van Nederland met ondertussen 190 bedrijven, 3 kennisinstellingen (RUG, UMCG en HG) en ruim 45.000 studenten. Meer focus, schaalvergroting, professionalisering van parkmanagement, het gericht acquireren van bedrijven en het aantrekken van grote investeringsfondsen zorgen voor de natuurlijke groei van onze Campus Groningen